Hagen Elite belső szűrő mini A130

2890 Ft

ELITE MINI VÍZ ALATTI SZŰRŐ

Elfogyott

Leírás

ELITE MINI VÍZ ALATTI SZŰRŐ

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS– A sérülések elkerülése végett az Akvárium Készlet kezelésekor tekintetbe kell venni a biztonsági előírásokat, melyek a következők:

OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁST

 1. VESZÉLYES– Az áramütés lehetőségének elkerülése végett, különös odafigyelésre van szükség, mivel a berendezés használatához víz is kell. Kövesse figyelemmel a biztonsági előírásokat.
 2. Minden akváriumi készüléket le kell kapcsolni a fő áramellátásról az akvárium szerelése, illetve bárminemű tevékenység előtt, mely a vízzel való közvetlen kapcsolatba lépéssel jár. FIGYELEM: Áramtalanítson minden akváriumi készüléket, mielőtt az akváriumba nyúlna!
 3. Ne működtessen olyan akváriumi készüléket, mely hibás, vagy bármily módon megrongálódott. A készülék tápkábele nem cserélhető. Ha a készülék tápkábele vagy dugója megsérül, a készüléket nem szabad használni.
 4. FIGYELEM: A motornak nincsenek házilag megszerelhető részei. Ne próbálja saját kezűleg megszerelni a készüléket, javításhoz vagy cseréhez, vigye azt márkaszervizbe.
 5. Annak elkerüléséhez, hogy a készülék dugóját, vagy a konnektort víz érje, helyezze az akváriumot ahhoz a falhoz, melyen a konnektor található, így megelőzhető, hogy a víz a eljusson a dugóhoz vagy a konnektorhoz.
 6. FIGYELEM: Használjon &bdquo,lecsöpögő hurkot&rdquo,. A &bdquo,lecsöpögő hurkot&rdquo, (lásd az illusztrációt) a felhasználónak kell létrehoznia, minden olyan akváriumi tápkábel esetén, melyet konnektorhoz kell csatlakoztatni. Hogy elkerüljük annak lehetőségét, hogy a készülék dugóját vagy a konnektort víz érje, helyezze az egységet a fal azon oldalához, ahol a konnektor van, hogy megelőzze a víz eljutását a dugóig, vagy a konnektorig. A konnektorhoz illesztett &bdquo,lecsöpögő hurkot&rdquo, (lásd az ábrán) kell létrehozni. A &bdquo,lecsöpögő hurok&rdquo, a kábel azon része, mely a konnektor vagy a dugó szintje alatt helyezkedik el, és annak megelőzésére szolgál, hogy a víz a kábel mentén eljusson a konnektorig és kapcsolatba kerüljön azzal. Ha a dugót vagy a konnektort víz éri, NE húzza ki a dugót. Kapcsolja le a biztosítékot, vagy az áramköri megszakító segítségével áramtalanítsa a készüléket. Ezt követően húzza ki a dugót, és vizsgálja meg, került-e víz a konnektorban.
 7. FIGYELEM: Az áramütés megelőzéséhez alkalmazzon áramköri megszakítót. Ha a készülék szivárgás jelét mutatja, vagy ha az áramköri megszakító kikapcsol, szakítsa meg a főáramellátást és távolítsa el a készüléket a vízből.
 8. FIGYELEM: A készülék használata gyermekek számára nem engedélyezett, kivéve, egy felelősségteljes felnőtt állandó felügyelete mellett.
 9. FIGYGELEM: Ne használja a készüléket rendeltetésétől eltérő célokra. Olyan alkatrészek használata, melyet nem a gyártó javasol, vagy forgalmaz, nem biztonságos állapotot hozhatnak létre.
 10. FIGYELEM: Ne merítse ezt a készüléket 1 méternél mélyebbre.
 11. FIGYELEM: Ne működtesse ezt a készüléket szárazon. Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nincs használatban, egyes részeinek le és felszerelésekor, és tisztítás előtt. Soha ne a kábellel rántsa ki a dugót a falból. Ragadja meg a dugót és ily módon húzza ki a dugót a konnektorból.
 12. Ne olyan helyen szerelje össze vagy tárolja a készüléket ahol az ki lesz téve az időjárás viszontagságainak, vagy ahol a hőmérséklet fagypont alatt van.
 13. Győződjön meg róla, hogy a készülék biztonságosan lett felállítva, mielőtt üzembe helyezné.
 14. Olvassa el figyelmesen az összes készülékre vonatkozó megjegyzést.
 15. Amennyiben hosszabbító kábelre van szükség, megfelelő típusú kábelt használjon. A készülékhez képest kevesebb amper vagy watt besorolású kábel használata túlfűtést okozhat. A kábel elhelyezését tekintve, ügyeljen arra, hogy ne lehessen benne megbotlani, vagy kirántani.
 16. VIGYÁZAT: A korrózió vagy rongálódás áramütéshez vezethet, ezért ennek megelőzése végett csak friss vizet használjon!

ŐRIZZE MEG EZT A TÁJÉKOZTATÓT!

FELÁLLÍTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS

VIGYÁZAT: Húzza ki az összes akváriumban lévő készülék dugóját, mielőtt a vízbe nyúlna.

AZ ELITE MINI FELÁLLÍTÁSA

Ajánlott a szivacspárna kiöblítése az első használatot megelőzően (lásd Karbantartás és Csere).

 1. A tapadó korongok segítségével helyezze fel a szűrőt az akvárium falára, biztosÍtva, hogy a horizontális vízkimenet minimum 1 cm-rel a vízfelszín alatt van.
 2. Dugja be a konnektorba.

A SZŰRŐ KARBANTARTÁSA

VIGYÁZAT: Húzza az összes akváriumban lévő készülék dugóját, mielőtt a vízbe nyúlna.

Javasoljuk a szűrő szivacs, a mágneses járókerék és a járókerék házának (melyben a mágneses járókerék helyezkedik el) tisztítását, legalább havonta, illetőleg Nutrafin Cycle hozzáadását, a hasznos baktériumkultúra helyreállítása végett. A szűrő szivacsot minimum kéthavonta cserélni kell a pumpa megfelelő működésének biztosításához.

ELITE MINI: KARBANTARTÁS ÉS CSERE

 1. Lassan távolítsa el a szűrőt az akváriumból.
 2. Távolítsa el a szűrő alsó felét.
 3. Távolítsa el a szivacspárnát.
 4. Öblítse át, vagy cserélje le.
 5. Távolítsa el a járókerék borítását.
 6. Ragadja meg a járókerék lapátjait és húzza ki a járókereket.
 7. Öblítse le a mágneses járókerékben és a járókerék lapátjain felhalmozódott összes szennyeződést majd szerelje vissza az alkatrészeket.
 8. Miután minden alkatrészt megtisztított, szerelje össze a szűrőt, és helyezze vissza az akváriumba.